Valikko Sulje

Minkälainen on hyvä valaisin?

Perustin Valopaa Oy:n vuonna 2007 motivaatiolla tehdä elinkaariedullisia ja ympäristöystävällisiä valaisimia ja valaistusratkaisuja. Termi elinkaariedullisuus oli – ja varmaan on edelleen – vaikea ja huonosti suuhun sopiva. Ympäristöystävällisyys oli myös ennenaikaista, mutta lienee nykyään halutumpi ominaisuus. Vuonna 2020 elinkaariedullisuus ja ympäristöystävällisyys ovat hyvän valaisimen ominaisuuksia.

Olen tehnyt mindmapin eli miellekartan hyvästä valaisimesta. Keräsin siihen asioita, joilla on merkitystä hyvän valaisimen valinnassa ja minkälainen on hyvä valaisin? Mindmapin voi ryhmitellä monella tavalla, mutta olennaista on, että siitä löytyvät keskeiset tarkasteltavat asiat. Nyt esitetty mindmap ei ole ainoa oikea tai lopullinen, vaan se tulee kehittymään sitä mukaa kun kirjoitan aiheeseen liittyvistä teemoista blogitekstejä, tai kun saan palautetta teiltä lukijoilta.

Hyvä valaisin -mindmap auttaa valaisimien hankinnassa ja kehittämisessä.

Hyvä valaisin ei aina tarkoita kaikille samaa asiaa. Lähtökohtana ovat aina loppukäyttäjän vaatimukset, esimerkiksi valaistustarve, kohteen ympäristöolosuhteet, energian hinta, hankintabudjetti, haluttu elinikä, kohteen keskeyttämisen kriittisyys, jne. Mindmapissä esitetyt osa-alueet ovat aina läsnä, mutta ominaisuuksien painoarvo riippuu tarpeesta ja kohteesta.

Posted in Valaistus