Valikko Sulje

Zhaga-moduuleilla huollettavuutta ja pidempää elinkaarta valaisimille

Zhaga-konsortio

Zhaga-konsortio on vuonna 2010 kansainvälisten valaisinalan yritysten perustama yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on määritellä valaisimen sisään tulevien moduulien mekaaniset ja sähköiset rajapinnat siten, että eri valmistajien valmistamat moduulit ovat yhteensopivia ja hallittavissa olevan rajoissa vaihtokelpoisia. Moduuleja ovat led-moduuli, COB-led ja sen liittimet, liitäntälaitteet ja optiikat. Zhaga-moduuleilla saa parempaa huollettavuutta ja pidempää elinkaarta valaisimille. Lisäksi konsortiossa on määritelty rajapinta sensori- ja kommunikaatiomoduuleille. Konsortio on määritellyt ja kirjannut asioita Zhaga-book -nimisiin spesifikaatioihin. Alla on konsortion sivuilta kopioitu kuva tämän hetken kirjoista (book) ja niiden kohteista.

Zhaga konsorttion eri osa-alueet ja spesifikaatio-kirjat eri alueille.
Kuvassa on Zhaga spesifikaatiot (books) eri osa-alueille.

Zhaga-konsortio myös testaa ja sertifioi moduuleja ja valaisimia osoitukseksi, että moduuli tai valaisin täyttää ko. kirjan spesifikaation. Led-moduulin ja valaisimen osalta Zhaga-yhteensopivuus on suhteellisen suoraviivainen asia osoittaa. Esimerkiksi käyttämällä hyväksyttyä sopivaa liitäntälaitetta, valaisin on yhteensopiva Zhaga-spesifikaation kanssa.

Merkitystä valaisimien loppukäyttäjille

Valaisimien loppukäyttäjän (esim. paljon valaisimia omistava/hankkiva kaupunki tai yritys) kannalta on eduksi, että valaisin rakentuu Zhaga-spesifikaation mukaisiin moduuleihin. Tämä varmentaa tuotteiden huollettavuutta ja käytännössä alentaa hankintahintoja.

Huollon kannalta on tarpeen ymmärtää, että spesifikaatio määrittelee mekaanisen yhteensopivuuden. Huoltoa tehtäessä on huomioitava mm. virrat, jännitteet, valomäärä, värilämpötila, värintoisto ja optinen yhteensopivuus. Ei siis ole aivan helppo tehtävä huollolle, mutta tehtävissä kuitenkin. Todennäköisesti aikanaan tulee autojen varaosaluettelojen kaltaisia tapoja löytää sopiva moduuli.

Katu- ja tievalaisimia hankittaessa suosittelen hankkimaan valaisimet Zhaga-liittimellä varmistamaan mahdollisuus langattoman ohjauksen käyttöönotolle. Valaisintoimittajalta kannattaa ottaa varmistus, että Zhaga-yhteensopivuus on toteutettu oikein. Loppukäyttäjän mahdollinen vaatimus käyttää vain Zhaga-sertifioituja moduuleja tai valaisimia vähentää tarjontaa, nostaa hintoja ja rajoittaa kilpailua, eikä siten ole ostajan etu.

Tiivistettynä valaisimen Zhaga-yhteensopivat moduulit alentavat hankinnan riskiä, pidentävät valaisimien elinikää ja alentavat huollon kustannuksia.

Huollon kannalta on tarpeen ymmärtää, että spesifikaatio määrittelee mekaanisen yhteensopivuuden. Huoltoa tehtäessä on huomioitava mm. virrat, jännitteet, valomäärä, värilämpötila, värintoisto ja optinen yhteensopivuus. Ei siis ole aivan helppo tehtävä huollolle, mutta tehtävissä kuitenkin. Todennäköisesti aikanaan tulee autojen varaosaluettelojen kaltaisia tapoja löytää sopiva moduuli.

Katu- ja tievalaisimia hankittaessa suosittelen hankkimaan valaisimet Zhaga-liittimellä varmistamaan mahdollisuus langattoman ohjauksen käyttöönotolle. Valaisintoimittajalta kannattaa ottaa varmistus, että Zhaga-yhteensopivuus on toteutettu oikein. Loppukäyttäjän mahdollinen vaatimus käyttää vain Zhaga-sertifioituja moduuleja tai valaisimia vähentää tarjontaa, nostaa hintoja ja rajoittaa kilpailua, eikä siten ole ostajan etu.

Tiivistettynä valaisimen Zhaga-yhteensopivat moduulit alentavat hankinnan riskiä, pidentävät valaisimien elinikää ja alentavat huollon kustannuksia.

Merkitystä valaisinvalmistajalle

Valaisinvalmistajan kannalta Zhaga-yhteensopivat ratkaisut tuovat paljon tarjontaa ja valinnanvaraa, ja ne ovat usein kustannustehokkaita. Hyvillä moduulivalmistajilla on moduuleille hyvät takuuehdot ja siten valmistajan oma riski alenee. Spesifikaation mukaiset vakiomoduulit helpottavat valaisinten suunnittelua ja valmistusta.

Valmistajan erottautuminen toisista valaisinvalmistajista kapenee, kun suurin osa valmistajista käyttää Zhaga-spesifikaation mukaisia moduuleja. Kilpailutekijäksi jää herkästi vain hinta, mikä johtaa edullisimpien moduulien etsintään ja käyttöön energiatehokkuuden ja pitkän eliniän kustannuksella. Valmistaja voi tehdä myös omia ratkaisuja hyödyntäen Zhagan yhteensopivuusmäärityksiä, saaden siten kilpailuetua.

Pienet valmistajat ovat myös hieman jälkijunassa, kun isot toimijat määrittelevät konsortiossa spesifikaatiot ja tietävät ennakkoon valmistautua niihin. Konsortiossa on kolmenlaisia jäsenyyksiä, joista kaksi on maksullisia. Valaisinvalmistajan kannattaa liittyä vähintäänkin ilmaisjäsenenä konsortioon varmistaen pääsyn, vaikkakin viiveellä, spesifikaatioihin.

Lopuksi

Zhaga-yhteensopivat moduulit ja rajapinnat ovat hienoja asioita, kun niiden todelliset ominaisuudet ymmärtää. Ne eivät kuitenkaan takaa laatua. Saman spesifikaation moduuli voi olla esim. pitkäikäinen tai lyhytikäinen, samoin huomattavia eroja voi olla esim. energiatehokkuuksissa sekä valontuotossa.

Kaikkia valaisimia ei voi tehdä käyttäen pelkästään Zhaga-spesifioituja moduuleja.

Valaisimen kokonaisuus ratkaisee laadun, ja tekee siitä hyvän valaisimen.

Lisää tietoa Zhaga-konsortiosta:

Zhaga-konsortio

Zhaga-konsortion jäsenyystasot

Wigipedia

Posted in Hyvä valaisin